یاری کرده اید :
3807982363 ریال
دوستان ما :
نفر 2820
طرح های شما :
طرح 41

تهیه شیرخشک برای نوزادان

یکی از کمپین هایی که در خیریه مهرآفرین بصورت سالانه برگزار میشود کمپین تهیه شیر خشک برای شیرخواران نیازمند است . طبق آخرین آمار ۱۰۱۸ شیرخوار در تهران و شهرستان ها تحت حمایت موسسه مهرآفرین هستند که در سال ۹۶۰۰۰ قوطی شیر خشک و کمک غذا نیاز دارند .
ارائه کننده طرح
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 7,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 7,785,000 ریال
40%

فاندینویی شد

یاران و زمان طرح
(17) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده

یکی از کمپین هایی که در خیریه مهرآفرین بصورت سالانه برگزار میشود کمپین تهیه شیر خشک  برای شیرخواران نیازمند است . طبق آخرین آمار ۱۰۱۸ شیرخوار در تهران و شهرستان ها تحت حمایت موسسه مهرآفرین هستند که در سال ۹۶۰۰۰ قوطی شیر خشک و کمک غذا نیاز دارند . آنها بنا به شرایط ویژه مادرانشان از خوردن شیر محرومند و در عموم مواقع بدلیل نداشتن شناسنامه از دریافت شیر خشک دولتی نیز محرومند. معصوم ترین نیازمندان این شیرخواران هستند.

بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
وضعیت طرح موفق
تهران تهران