یاری کرده اید :
3957000343 ریال
دوستان ما :
نفر 2812
طرح های شما :
طرح 62

طرح تستی

توضیحات کوتاه
خصوصیات
*
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 100,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 2,500,000 ریال
40%
یاران و زمان طرح
(0) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده
حمایت
مبلغ حمایت باید بین 10,000 ریال تا 100,000,000 ریال باشد

توضیحات بلند

بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
آذربایجان غربی ارومیه
وضعیت طرح فعال