یاری کرده اید :
3807982363 ریال
دوستان ما :
نفر 2820
طرح های شما :
طرح 41

چرخ صنعتی

چرخ صنعتی برای کمک به وضعیت اقتصادی
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 20,000,000 ریال
40%

فاندینویی شد

یاران و زمان طرح
(0) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده

چرخ صنعتی برای کمک به وضعیت اقتصادی

بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
تهران تهران
وضعیت طرح موفق
برچسب‌های طرح