یاری کرده اید :
1160953544955 ریال
دوستان ما :
نفر 113774
طرح های شما :
طرح 136

توانمند سازی اقتصادی مادران(2)

در راستای توانمند سازی بانوان محله فرحزاد و در جهت بهبود وضعیت اقتصادی ایشان موسسه مهر و ماه در نظر دارد تعدادی چرخ خیاطی صنعتی خریداری کند ...
(79) نفر حمایت کرده اند
(38 روز باقی مانده)
(30,000,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
(12,030,000 ریال) مبلغ حمایت شده
40%

کمک هزینه کاشت حلزون گوش

بخشش به عنوان نهادی مسئولیت پذیر مصمم به مبارزه برای ایفاء نقشی مطلوب و مسئولانه در انجام رسالت های خود در مسیر تحقق بخشیدن به اهداف و چشم اندازهای تبیین شده میباشد.
(286) نفر حمایت کرده اند
(39 روز باقی مانده)
(30,000,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
(16,345,000 ریال) مبلغ حمایت شده
54%

کفش هایی برای بهار

با همیاری مدیریت محترم شعب بانک ملت در سیستان و بلوچستان در نظر دارد برای تعدادی از دانش آموزان عزیز نیازمند کفش تهیه کند
(1162) نفر حمایت کرده اند
(39 روز باقی مانده)
(150,000,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
(46,706,000 ریال) مبلغ حمایت شده
31%

سلامتی کودکان ، آرزوی همگان

چه آسان می توان به یاری کودکان بیمار شتافت ، کودکانی که از هیچ گونه حمایت درمانی برخوردار نمی باشند.
(128) نفر حمایت کرده اند
(38 روز باقی مانده)
(30,000,001 ریال) مبلغ مورد نیاز
(10,740,000 ریال) مبلغ حمایت شده
35%