یاری کرده اید :
84311000 ریال
دوستان ما :
نفر 2855
طرح های شما :
طرح 4

ناموفق

بازگشت به آغوش خانواده

دختر دو ساله اش یک سال و اندی است که پدر را یک دل سیر ندیده است اگرچه م.ی به جمع آرشیا پیوسته و حال به دور از دردانه اش، با کار در مجموعه حقوقش را برای صاف کردن بدهی های طلبکارانش صرف می کند ...
بیایید در پایان ماه خدا، دعای این بانوی کوچک را به یاری خدا برآورده کنیم.
(45) نفر حمایت کرده اند
(زمان طرح به اتمام رسیده)
(100,000,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
( ریال) مبلغ حمایت شده
0%