یاری کرده اید :
1160994434955 ریال
دوستان ما :
نفر 366105
طرح های شما :
طرح 136

ناموفق

بازگشت به آغوش خانواده

دختر دو ساله اش یک سال و اندی است که پدر را یک دل سیر ندیده است اگرچه م.ی به جمع آرشیا پیوسته و حال به دور از دردانه اش، با کار در مجموعه حقوقش را برای صاف کردن بدهی های طلبکارانش صرف می کند ...
بیایید در پایان ماه خدا، دعای این بانوی کوچک را به یاری خدا برآورده کنیم.
(45) نفر حمایت کرده اند
(زمان طرح به اتمام رسیده)
(100,000,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
( ریال) مبلغ حمایت شده
0%