یاری کرده اید :
1160953544955 ریال
دوستان ما :
نفر 113801
طرح های شما :
طرح 136
دسته‌بندی‌ها

ناموفق

کمک هزینه خرید جهیزیه

بهزیستی آمل تصمیم دارد هزینه تکمیل جهیزیه یک زوج از افراد تحت پوشش خود را تامین نماید.
(24) نفر حمایت کرده اند
(زمان طرح به اتمام رسیده)
(40,000,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
( ریال) مبلغ حمایت شده
0%