یاری کرده اید :
3815718363 ریال
دوستان ما :
نفر 2823
طرح های شما :
طرح 41

ناموفق

کمک هزینه خرید جهیزیه

بهزیستی آمل تصمیم دارد هزینه تکمیل جهیزیه یک زوج از افراد تحت پوشش خود را تامین نماید.
(24) نفر حمایت کرده اند
(زمان طرح به اتمام رسیده)
(40,000,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
( ریال) مبلغ حمایت شده
0%