یاری کرده اید :
1160994434955 ریال
دوستان ما :
نفر 366103
طرح های شما :
طرح 136

3 دستگاه حشره کش برای معلولان

با توجه به عدم توانایی کودکان آسایشگاه کودکان معلول یزد در دفاع از خود در برابر حشرات، تهیه 3 دستگاه حشره کش برقی اصولی ترین روش کمک به این کودکان معصوم می باشد.
(66) نفر حمایت کرده اند
(زمان طرح به اتمام رسیده)
(16,200,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
(10,300,000 ریال) مبلغ حمایت شده
63%

فاندینویی شد

جشن 27 رمضان کودکان بی سرپرست

موسسه خیریه حامی راه انسانیت در نظر دارد با برگزاری مراسم جشن ویژه در روز 27 ماه مبارک رمضان 1396 برای 153 کودک و نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست شهر یزد ، گامی در راستای حمایت ، پشتیبانی و شادی این کودکان بردارد .
(51) نفر حمایت کرده اند
(زمان طرح به اتمام رسیده)
(11,688,500 ریال) مبلغ مورد نیاز
(11,688,500 ریال) مبلغ حمایت شده
100%

ناموفق

رمضان پر برکت

بنا بر رسم هر سال درنظر داریم از آسایشگاه های سالمندان و معلولین یزد بازدید نموده و اقلام ضروری مورد نیاز آنان را تهیه و با خود به آسایشگاه های آنان تحویل دهیم.
(7) نفر حمایت کرده اند
(زمان طرح به اتمام رسیده)
(48,581,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
( ریال) مبلغ حمایت شده
0%

فاندینویی شد

کودکان محروم از شیر مادر

تهیه اقلام ضروری درجه اول برای شیرخوارگاه استان یزد
طی مذاکرات انجام شده با مسئولین شیرخوارگاه نوزادان و کودکان زیر3 سال در یزد، موسسه خیریه حامی راه انسانیت در نظر دارد اقلام ضروری درجه اول این شیرخوارگاه شامل شیر خشک، شیشه شیر، پستانک و پوشک نوزاد را فراهم نماید.
(70) نفر حمایت کرده اند
(زمان طرح به اتمام رسیده)
(14,457,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
(14,457,000 ریال) مبلغ حمایت شده
100%