یاری کرده اید :
81971000 ریال
دوستان ما :
نفر 2850
طرح های شما :
طرح 4

کمک هزینه کاشت حلزون گوش

بخشش به عنوان نهادی مسئولیت پذیر مصمم به مبارزه برای ایفاء نقشی مطلوب و مسئولانه در انجام رسالت های خود در مسیر تحقق بخشیدن به اهداف و چشم اندازهای تبیین شده میباشد.
(283) نفر حمایت کرده اند
(46 روز باقی مانده)
(30,000,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
(15,055,000 ریال) مبلغ حمایت شده
50%