دسته‌بندی‌ها

کمک هزینه کاشت حلزون گوش

بخشش به عنوان نهادی مسئولیت پذیر مصمم به مبارزه برای ایفاء نقشی مطلوب و مسئولانه در انجام رسالت های خود در مسیر تحقق بخشیدن به اهداف و چشم اندازهای تبیین شده میباشد.
(284) نفر حمایت کرده اند
(74 روز باقی مانده)
(30,000,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
(15,645,000 ریال) مبلغ حمایت شده
52%